Fizika

 

Fizika eshte Shkence natyrore e cila studiion dukurite fizike ne natyre dhe i zbuloon ligjet sipas te cilave ato dukuri Ndodhin

Trupat jane pjese e fizikes ne te cilen do mesojme Per ta pra Cdo sende qe ze vend ne natyre e quajme trup

Trupat zakonishte jane te Perbere  nga atomi Ose nga Subtanca

 

 

Gjendjet e lendes

Kemi tri gjendje agregate te lenget te gazet.dhe te ngurte

 

Matja e madhsive Fizike

 

Vetite fizike te cilat mund ti krahasojme dhe ti shprehim me numer quhen Madhesi Fizike

Ecuria apo menyra qe tregon sesi percaktohet vlera numrike e madhsise fizike, quhet Matje

Madhsia fizike percakthet me dy te dhena:vleren numerike dhe njesin e saj

 

 

 

Matja e siperfaqes

 

Siperfaqja e nje katerkendeshi caktohet ne ete menyre : Siperfaqja  - Gjatsia  x  Gjersia ose S- a .b